Våra ledord – Behov, Resurs, och Rättighet

  • Behov – Vi utreder och kartlägger vilka behov barn och ungdomar har.
  • Resurs – Vi har ett salutogents perspektiv med inriktning på riskfaktorer och vad barnen och ungdomarna besitter för förmågor och resurser.
  • Rättighet – Vi värnar om barnens och ungdomarnas rätt till skydd, stöd, utbildning och meningsfull fritid.

Inskrivning

Efter ansökan till oss så försöker vi träffa barnet/ungdomen tillsammans med handläggare och vårdnadshavare på hemmaplan. Därefter erbjuder vi ett studiebesök på Åsarna innan inskrivning sker.

Skicka online-ansökan
placeholder

UPPDRAG

Åsarnas är ett behandlingshem som erbjuder
individuell behandling för pojkar och flickor
i åldern 12 – 20 år som har ett
funktionshinder, utsatts för kraftig
omsorgsvikt eller med andra psykosociala
svårigheter, ej missbruk.

Läs mer

BEHANDLING

Åsarna har ett salutogent perspektiv med KBT-baserad behandling. Mål för verksamheten är regelbundna utvärderingar och fullföljda vårdplaner. Vår filosofi bygger på en normaliseringstanke och vi samverkar med skolor och föreningar i närområdet.

Läs mer
placeholder

KONTAKT & BESÖK

Åsarnas finns i Rockneby (utmed E 22:an) ca 2 mil norr om Kalmar. Öresundstågen/SJ kör söderifrån ca 1 ggr per timme och från väster kan man åka med Kust-till-Kustbanan. Norrifrån finns flera alternativ med Kustpilen eller SJ. SAS finns på Kalmar flygplats och har förbindelser över hela Sverige.

Läs mer

Åsarnas HVB är en del av Saxakullen

Se även Saxakullen och Stenåsa Socialtjänstsupport.