Våra ledord – Behov, Resurs, och Rättighet

  • Behov – Vi utreder och kartlägger vilka behov barn och ungdomar har.
  • Resurs – Vi har ett salutogent perspektiv med inriktning på friskfaktorer och vad barnen och ungdomarna besitter för förmågor och resurser.
  • Rättighet – Vi värnar om barnens och ungdomarnas rätt till skydd, stöd, utbildning och meningsfull fritid.

Inskrivning

Efter ansökan till oss så försöker vi träffa barnet/ungdomen tillsammans med handläggare och vårdnadshavare på hemmaplan. Därefter erbjuder vi ett studiebesök på Åsarna innan inskrivning sker.

Skicka online-ansökan

Synpunkter och åsikter

Åsarnas är en del av bolaget Saxakullen AB och vi strävar efter att ständigt bli bättre på det vi gör. Vi är måna om att våra kunder och klienter får den omsorg de har rätt till och att deras behov sätts i centrum. Därför är det viktigt för oss att få in synpunkter och åsikter, men även förbättringsförslag för att vi ska kunna arbeta med en kontinuerlig utveckling.

Läs mer

Behandling

Åsarna har ett salutogent perspektiv med KBT-baserad behandling. Mål för verksamheten är regelbundna utvärderingar och fullföljda vårdplaner. Vår filosofi bygger på en normaliseringstanke och vi samverkar med skolor och föreningar i närområdet.

Läs mer

Åsarnas HVB är en del av Saxakullen

Se även Saxakullen och Stenåsa Socialtjänstsupport.