Arbete

Vi värnar om barnens och ungdomarnas rätt till skydd, stöd, utbildning och meningsfull fritid.

Rätt stöd i vardagen och lågaffektivt bemötande resulterar i att ungdomen respekteras och erbjuds trygghet i sin vardag.

Vårt arbete på åsarnas

Behandlingsmodellen har en humanisk grundsyn där vi tar hänsyn till varje barns enskilda utvecklingsmöjligheter och tilltro till att utveckling sker i relation till, och med stöd av vuxna/ andra människor. 

 

Social färdighetsträning och vardagskunskap ingår som naturliga delar av arbetet och viktiga inslag utgörs av skola och prosocial fritid.

 

Syftet är att påbörja en insiktsskapande process som leder till ett förändrat levnadssätt med stärkt självförtroende och ökad självkänsla. 

anpassat boende

Åsarnas är anpassat för fysiskt funktionshindrade barn och ungdomar. I huvudbyggnaden finns rum som är anpassade och i annexet finns en lägenhet som är helt anpassad för rörelsehindrade. 

För funktionshindrade barn och ungdomar påbörjar vi så snart som möjligt arbetet kring vilka rättigheter de kommer att kunna ta del av i sin framtid (omsorg. LSS).