Individuell behandling för barn och ungdomar i en familjeliknande miljö

Åsarnas HVB har hög kompetens om funktionshinder, barn och unga som utsatts för omsorgssvikt, övergreppsproblematik och/ eller med andra psykosociala svårigheter.

KVALITET

Åsarnas HVB tillhandahåller boende och individuell behandling för barn och unga.

Omsorg och behandling utförs utifrån individanpassad metodik, baserad på beprövade metoder, som utförs av en engagerad, kvalificerad och kompetent medarbetargrupp med bred erfarenhet inom målgruppen.

Ett behandlingshem som erbjuder trygghet och omsorg

Trygghet i boende och vardag någon som frågar hur dagen varit. Omsorg så att barn och ungdomar får tillgång till den omsorg de behöver, stöd och hjälp i sina svårigheter. Åsarnas HVB är även anpassat för rörelsehindrade.

Åsarnas HVB har ett salutogent perspektiv med inriktning på friskfaktorer och vad barnen och ungdomarna besitter för förmågor och resurser

Vi utreder och kartlägger vilka behov barnen och ungdomarna har.

Åsarna har ett salutogent perspektiv med KBT-baserad behandling. Mål för verksamheten är regelbundna utvärderingar och fullföljda vårdplaner. Vår filosofi bygger på en normaliseringstanke och vi samverkar med skolor och föreningar i närområdet.

Ditt boende

Vi har ett hus där det bor upp till 8 barn och ungdomar och vi har två lägenheter där man har möjlighet att bo själv och ha egen personal. Lägenheterna är till för dig som tycker att det är extra svårt att fungera tillsammans med andra och som behöver mer tid innan du bor inne i det stora huset..