UPPDRAG

Åsarnas är ett behandlingshem som erbjuder
individuell behandling för pojkar och flickor
i åldern 12 – 20 år med
funktionshinder, utsatts för kraftig
omsorgsvikt eller med andra psykosociala
svårigheter, ej missbruk.

 

Upptagningsområde

Hela landet.

 

Ansökan om plats

Maila eller ring föreståndaren.

 

Ramavtal

Åsarnas HVB har ramavtal med ett flertal kommuner.