OM OSS

Åsarnas är ett HVB med lång erfarenhet och verksamhet i branschen.

Under 20 år har Åsarnas arbetat med barn och ungdomar med

biopsykosociala svårigheter.

 

Vi erbjuder individualterapi, föräldrautbildning samt rePULSE.

Vi har stora möjligheter att vårda rörelsehindrade barn och ungdomar.

Mål för verksamheten är fullföljda vårdplaner baserade på det
individuella behovet. Vår filosofi vilar på en normaliseringstanke
och vi samverkar med skolor och föreningar i närområdet.
Åsarnas behandlingsplaner utgår från de livs-/behovsområden
som redovisas i Socialstyrelsens BBiC-projekt och där
genomförandeplanen operationaliseras.